RODO – obowiązek informacyjny

Bukowno, dnia 25 maja 2018 r.

 

INFORMACJA PRZEDSIĘBORSTWA ARKOP SP. Z O.O.

W SPRAWIE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Kto zbiera Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Arkop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 34a, 32-332 Bukowno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114231, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 200 000 zł w pełni wpłaconym,  NIP: 637-010-25-46, REGON 271167603, („Administrator Danych Osobowych”); tel. 32 649 44 51 , e-mail kontaktowy: dane.osobowe@arkop.pl

Jakie dane są zbierane?

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, numerów NIP lub PESEL, numeru telefonu, e-mail.

Jaki jest cel zbierania danych?

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna Długość okresu przetwarzania danych osobowych
1. Realizacja umowy, którą zdecydowali się Państwo zawrzeć dokonując zakupów w naszym przedsiębiorstwie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, także w innych zgodnych z prawem celach związanych z umową, w tym w szczególności przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. 10 lat).
2. Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych art. 6 ust. 1 lit c) RODO. dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, także w innych zgodnych z prawem celach związanych z umową, w tym w szczególności przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. 10 lat).
3. Dochodzenie ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, także w innych zgodnych z prawem celach związanych z umową, w tym w szczególności przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. 10 lat).
4. Marketing bezpośredni towarów i usług własnych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych jest marketing bezpośredni towarów i usług własnych – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na tej podstawie, albo do momentu zakończenia zawartej z Arkop umowy.
5. Marketing towarów i usług partnerów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda – do momentu cofnięcia udzielonej zgody

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przekazywane partnerom i podmiotom, których udział jest niezbędny dla realizacji zawartej z Państwem umowy, w tym, w szczególności podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów. Lista tych podmiotów znajduje się na stronie: www.arkop.pl.

Państwa dane mogą być również przekazywane organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowywane będą do zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, przez okres maksymalnie 10 lat.

Uprawnienia związane z Państwa danymi

Przysługuje Państwu prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, aby realizować Państwa prawa w najszerszym możliwym zakresie. Informujemy jednak, że ich realizacja może być ograniczona przez prawnie uzasadniony cel przetwarzania, który stanowi odrębną podstawę przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wszelkie żądania w zakresie określonym powyżej należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Na przetwarzanie danych mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Niezbędność podania danych

Podanie danych osobowych przez Państwa jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być z Państwem zawarta lub w sytuacji, gdy umowa już została zawarta – nie będzie mogła być realizowana.

KATEGORIE PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE OSÓB FIZYCZNYCH:

 1. Firmy ubezpieczeniowe
 2. Banki
 3. ZUS
 4. Urząd skarbowy
 5. Komornicy
 6. Sądy
 7. Policja
 8. Kancelaria Prawna
 9. Kancelarie windykacyjne i wywiadownie gospodarcze
 10. Centrum Medyczne Skałka – skierowania na badania profilaktyczne
 11. Sanepid – badania pracowników
 12. Podmioty szkolące pracowników – (szkolenia dotyczące uprawnień do kierowania wózkami widłowymi, Stowarzyszenie Księgowych, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Urząd Dozoru Technicznego (dotyczące uprawnień pracowników)
 13. Poczta Polska i inne firmy kurierskie
 14. Firmy informatyczne zapewniające właściwe funkcjonowanie systemu informatycznego Arkop (Connect osp. z o.o., KROLL ONTRACK sp. z o.o.)
 15. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – w związku z dofinansowaniami
 16. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Z poważaniem

Zarząd Przedsiębiorstwo Arkop sp. z o.o

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close