Wapń (Ca) należy do grupy makroelementów o istotnej roli dla podstawowych procesów życiowych rośliny. Pełni on funkcje regulacyjne w procesie fotosyntezy, opóźnia starzenie się roślin, stabilizuje komórki roślinne oraz wchodzi w skład szeregu ważnych dla metabolizmu rośliny enzymów.

Wapń jest pierwiastkiem ‘wielozadaniowym’, a jego obecność jest kluczowa dla następujących aspektów metabolizmu rośliny (RYSUNEK 1):  

  • rola strukturalna i stabilizacja struktur biologicznych (wapń wchodzi w skład błon i ścian komórkowych), 
  • rola sygnałowa – uwalnianie wapnia jest dla komórki roślinnej sygnałem  ‘stanu alarmowego’ uruchamiającym szereg przystosowań do warunków stresu środowiskowego.
  • rola enzymatyczna – aktywacja enzymów biorących udział w fotosyntezie i przemianach energetycznych.

RYSUNEK 1. Znaczenie wapnia dla prawidłowego funkcjonowania roślin.

Około 60% całkowitej zawartości wapnia w komórce roślinnej zmagazynowane jest w ścianie komórkowej. Zapewnia to ich wysoką wytrzymałość komórek, a także utrzymanie spójności tkanek roślinnych. Dzięki temu wapń przyczynia się pośrednio do zwiększenia odporności na szkodniki i infekcje grzybowe. 

Wapń odgrywa również ważną rolę w regulacji podziałów komórkowych. Wpływa na procesy zawiązywania nasion, gromadzenia skrobi oraz wiązania azotu przez rośliny strączkowe. Wapń jest niezbędny do prawidłowego wzrostu łagiewek pyłkowych, więc jego prawidłowa zawartość decyduje o efektywności zapłodnienia. Niedobór Ca może prowadzić do spadku ilości i jakości (m.in. niepełne zaziarnienie kolb u kukurydzy) uzyskiwanego plonu. Suplementacja wapniem ogranicza skutki stresów środowiskowych poprzez ochronę przed wolnymi rodnikami, powstającymi w komórkach roślinnych pod wpływem czynników stresowych.

Wapń jest pierwiastkiem o ograniczonej mobilności – słabo przemieszcza się z liści starych do młodych, co powoduje, że objawy niedoboru tego pierwiastka obserwowane są na najmłodszych liściach, wierzchołkach wzrostu łodyg i korzeni. Deficyty wapnia mogą być szybko niwelowane poprzez interwencyjne stosowanie nawozów dolistnych.

Wybierając nawóz wapniowy ważne jest również, aby zwrócić uwagę na formę chemiczną podawanego pierwiastka, tak aby była ona łatwo przyswajana przez roślinę. ActiCal firmy ARKOP to płynny preparat dolistny, zawierający wapń w postaci wysokiej jakości chelatu aminokwasowego, pozwalający na pełne wykorzystane aplikowanej dawki.

Unikalna aminokwasowa forma wapnia (CALAC112) istotnie zwiększa jego przyswajalność, eliminując niedogodności związane z niską mobilnością jonów wapnia w roślinie. Płynna formuła nawozu jest wygodna w stosowaniu i jako jedna z niewielu na rynku nie zawiera chloru i azotanów.

Składniki nawozu poprawiają jędrność i odporność owoców na uszkodzenia, a także zapewniają równomierne ich dojrzewanie. Suplementacja wapniem zapobiega infekcjom grzybowym i chorobom fizjologicznym, jak również przyczynia się do zwiększenia odporności owoców na pękanie. 

Liczne badania naukowe prowadzone na przestrzeni ostatnich lat potwierdziły skuteczność stosowania organicznych form wapnia w uprawach sadowniczych (RYSUNEK 2). Udowodniono, że prawidłowe nawożenie dolistne chelatami wapnia znacząco eliminują częstotliwość występowania chorób i zaburzeń fizjologicznych u jabłoni i brzoskwini. U wielu gatunków stwierdzono korzystny wpływ na wysokość plonu (wzrost plonu handlowego na poziomie 10% w przypadku maliny) i właściwości pozbiorcze owoców (większa jędrność, odporność na uszkodzenia i zachowanie barwy. Doświadczenia polowe pokazały, że aplikacja dolistna wapnia u czereśni przyczynia się do ograniczenia częstotliwości pęknięć owoców aż o 50%.

RYSUNEK 2. Wpływ suplementacji organicznymi formami wapnia na określone parametry ilościowe i jakościowe plonu u gatunków sadowniczych.

Korzyści ze stosowania nawozu wapniowego ActiCal:

  • Poprawia jędrność, trwałość oraz odporność mechaniczną owoców
  • Zapobiega chorobom fizjologicznym wywołanym brakiem Ca
  • Poprawia odporność owoców na pękanie
  • Brak ryzyka oparzenia liści i owoców w porównaniu do tradycyjnych nawozów wapniowych zawierających chlor i azot

Nawóz przeznaczony jest do dokarmiania pozakorzeniowego w formie oprysku lub przez zraszacze systemów nawadniających. ActiCal może być stosowany w formie samodzielnego roztworu wodnego lub łącznie z mocznikiem, Siarczanem Magnezu Jednowodnym, nawozem dolistnym oraz z odpowiednim sprawdzonym pestycydem w dolnej, zalecanej przez producenta dawce.

Więcej informacji na temat nawożenia produktami ARKOP udzielą Państwu Doradcy 

Kontakt

https://arkop.pl/kontakt/

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close